Privacyverklaring


Privacy statement & policy
(laatst bijgewerkt op 17.05.2018)
LAVERA NV en Stickerboek.be (verder genoemd “LAVERA NV”) respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat u uw persoonsgegevens aan LAVERA NV kunt toevertrouwen.
Tijdens uw contacten met LAVERA NV worden bepaalde gegevens van u verzameld en verwerkt. Aangezien u als persoon te identificeren bent aan de hand van deze gegevens, zijn deze gegevens ‘persoonsgegevens’.
Alle info over welke persoonsgegevens LAVERA NV verwerkt en hoe LAVERA NV hier op een correcte manier mee omgaat, kan u hieronder terugvinden.

 • Deze Privacy statement & policy
 • Persoonsgegevens in het bezit van LAVERA NV
 • Verwerking van de persoonsgegevens door LAVERA NV
 • Delen van de persoonsgegevens door LAVERA NV
 • Uw rechten
 • Veiligheidsbeleid van LAVERA NV
 • Minderjarigen
 • Contactgegevens

1. Deze Privacy statement & policy
Deze Privacy statement & policy is van toepassing op alle persoonsgegevens die LAVERA NV van u verzamelt en verwerkt.
Door gebruik te maken van de website en andere producten en diensten van LAVERA NV, gaat u ermee akkoord dat deze Privacy statement & policy van toepassing is op de door LAVERA NV verwerkte persoonsgegevens.
LAVERA NV behoudt zich het recht voor om deze Privacy statement & policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van LAVERA NV terugvinden.

2. Persoonsgegevens in het bezit van LAVERA NV
Volgende gegevens kunnen op verschillende manieren door LAVERA NV verzameld en verwerkt worden. Dit zijn onder meer:
Gegevens die u rechtstreeks aan LAVERA NV verstrekt:

 • Identificatie- en contactinformatie voor juridische gronden zoals facturatie- en levergegevens en financiŽle informatie : naam club/school/vereniging, type club/school/vereniging, naam, voornaam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon- en/of gsm-nummer, IBAN, bankrekeningnummer, BIC code, naam van de rekeninghouder
 • Identificatie van de gefotografeerden bij gerechtvaardigd belang voor de aanmaak van een stickerboek: naam, voornaam, categorie (ploeg, klas, groepering of type) en functie
 • Foto’s (portret- en groep) die nodig zijn voor de aanmaak van een stickerboek: originele foto met unieke nummer als bestandsnaam, hernoemde foto met categorie, naam, voornaam en functie als bestandsnaam, afgewerkt stickerprentje met stickernummer, categorie, naam, voornaam en functie als bestandsnaam
 • Informatie betreffende de producten en/of diensten die u wenst te bestellen, voorkeuren (layout, cover, templates,...) die u doorgeeft via onze website, e-mail of telefoon Ö ;
 • Klachten of feedback via onze support kanalen omtrent uw ervaring met LAVERA NV, opmerkingen, suggesties, getuigenissen en alle andere feedback;
 • Andere gegevens en inhoud die door u zelf uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld wordt via e-mail, website of telefoon, Ö zoals onder meer tekst, beelden,† Ö .
 • Gegevens die u verstrekt door het gebruik van de website

Wanneer u gebruik maakt van de website van LAVERA NV, kan volgende informatie verwerkt worden: bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies, gegevens die u zelf invoert op de website en andere gegevens waar u LAVERA NV toegang toe verleent heeft.
Cookie policy
LAVERA NV gebruik van cookies voor het verbeteren van de gebruikerservaring (bijvoorbeeld voor het onthouden van een taalkeuze) en voor de verzameling van webstatistieken onder de bezoekers aan onze websites.
Wat zijn cookies?
Een cookie is een tekstbestandje dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de website (een zogenaamde 'session' cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde 'permanente' cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die u bezoekt of door partners waarmee deze website samenwerkt. De server van een website kan alleen de cookies lezen die hij zelf geplaatst heeft, hij heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of mobiel apparaat bevindt. Cookies worden op uw computer of uw mobiel apparaat gestockeerd in de folder van uw browser. De inhoud van een cookie bestaat meestal uit de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.
Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van een website. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit op een website relevanter te maken voor de bezoeker en aan te passen aan zijn persoonlijke smaak en behoeften.
In deze cookies kunnen persoonsgegevens opgeslagen worden, hetzij met uw toestemming, hetzij omdat dit technisch noodzakelijk is voor het gebruik van de website (bijvoorbeeld om te kunnen aanmelden).

Gebruik van cookies
Door gebruik te maken van de website, gaat u akkoord met het gebruik en het opslaan van bepaalde noodzakelijke cookies op uw computer of mobiel apparaat. Voor andere niet-noodzakelijke cookies wordt uw toestemming gevraagd bij het openen van de website.
U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. In sommige gevallen kunt u dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. U kunt daarnaast aangeven of u al dan niet toestemming geeft dat de website tracking cookies plaatst en deze keuze te allen tijde wijzigen.
Via uw browserinstellingen kunt u de installatie van cookies weigeren. Hieronder vindt u de links naar de info voor de meest gebruikte browsers de werkwijze om cookies te weigeren.

U kunt ook op elk moment de reeds geÔnstalleerde cookies verwijderen van uw computer of mobiel apparaat.
LAVERA NV maakt gebruik van volgende cookies:
1. Noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn onmisbaar om onze websites te kunnen bezoeken en om bepaalde onderdelen ervan te kunnen gebruiken.† Deze cookies laten u bijvoorbeeld toe om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de website of bijvoorbeeld om formulieren in te vullen. Indien u deze cookies weigert zullen bepaalde onderdelen van de website niet of niet optimaal werken.
2. Functionele cookies
De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van onze websites vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en er voor zorgen dat u een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die ergens uw voorkeur onthouden.
3. Third party cookies
De website bevat ook elementen van andere, derde partijen, zoals videodiensten, social-mediaknoppen of advertenties, Google Analytics, Facebook, LinkedIn.
Opt-out
Wat betreft de Third Party cookies kan u nadat u deze aanvaard heeft, steeds voor een opt-out kiezen.
LAVERA NV behoudt zich het recht voor om deze Cookie policy te allen tijde te wijzigen. De van toepassing zijnde versie kan u steeds op de website van LAVERA NV terugvinden.

Gegevens uit andere bronnen
LAVERA NV kan tevens gegevens via andere bronnen verzamelen en verwerken, zoals onder meer manueel opzoekingswerk, het aankopen van relevante gegevens die verzameld zijn door leveranciers die zich hierin specialiseren, partners van LAVERA NV, openbare bronnen, sociale media, Ö . Op het gebruik van sociale mediakanalen zullen de regels en voorkeurinstellingen van deze aanbieders van toepassing zijn, zowel op u als op LAVERA NV.
Op de LAVERA NV websites kunnen links naar andere websites staan. Deze websites worden wellicht niet beheerd door LAVERA NV en kunnen een eigen privacyverklaring of Ėbeleid hebben. LAVERA NV raadt u nadrukkelijk aan deze te lezen en kan geen verantwoordelijkheid nemen voor deze websites van derden.
U bent niet verplicht uw gegevens te verstrekken aan LAVERA NV of akkoord te gaan met de verwerkingen. Niettemin zal het in bepaalde gevallen noodzakelijk zijn om persoonsgegevens mee te delen aan LAVERA NV (zoals onder andere naam, adres, e-mailadres, Ö), zodat een correcte dienstverlening kan plaatsvinden en de van toepassing zijnde wetgeving nageleefd kan worden.

3. Verwerking van de persoonsgegevens door LAVERA NV
Persoonsgegevens worden door LAVERA NV voor volgende doeleinden verwerkt:
De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst met u (zoals het sluiten van contract, het bestellen van producten en/of diensten, het aanmaken van een gebruikersaccount, Ö), alsook het factureren en het opvolgen en innen van deze facturen, al dan niet via derden;
Het mogelijk maken om bepaalde informatie uit te wisselen, te creŽren en te verwijderen en/of contact op te nemen met andere gebruikers op websites, apps, webshops, Ö ;

Helpdesk
De continue verbetering, het onderhoud en de optimalisatie van onze producten, diensten, website en de beveiliging daarvan, alsook de optimalisatie van algemene, commerciŽle en marketing strategieŽn van LAVERA NV;
Het personaliseren van de aan u te leveren producten en/of diensten en de bijbehorende ondersteunende diensten, gebruiksinformatie, service berichten of andere hieraan gerelateerde (elektronische) berichten;
Het gericht en optimaal op u afgestemd versturen van advertenties, nieuwsbrieven en informatie. Hiertoe kan LAVERA NV uw voorkeuren en interesses bundelen in een profiel. Voor het gebruiken van geavanceerde profileringstechnieken zal LAVERA NV steeds voorafgaand uw toestemming vragen;
De naleving van de op LAVERA NV van toepassing zijnde regelgeving in de meest brede zin;
Andere specifieke doeleinden waar afzonderlijk toestemming voor gevraagd kan worden.

4. Delen van de persoonsgegevens door LAVERA NV
LAVERA NV kan de persoonsgegevens die verwerkt worden uitwisselen met moeder-, zuster- en dochtervennootschappen binnen de eigen groep in BelgiŽ.

Voorts kunnen persoonsgegevens tevens gedeeld worden met partners, leveranciers of andere aangestelden van LAVERA NV wanneer de verwerking door deze derden noodzakelijk is voor de totstandkoming, de uitvoering, het gebruik, de afname, de toegang of de afhandeling met betrekking tot producten, diensten, website, Ö . Met deze partners, leveranciers of andere aangestelden zijn steeds de nodige overeenkomsten afgesloten die het gebruik en het verwerken van uw persoonsgegevens beperken en die een voldoende bescherming van uw persoonsgegevens garanderen.
Indien uw toestemming wettelijk is vereist of wij van mening zijn dat uw toestemming afhankelijk van de omstandigheden gepast is, zullen we deze toestemming steeds vragen voordat we uw persoonsgegevens delen of doorsturen naar een land buiten de Europese Economische Regio.
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend vrijgegeven in overeenstemming met deze Privacy statement & policy en/of indien dit wettelijk is vereist. In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat LAVERA NV uw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. LAVERA NV zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.
Onze partners, leverancier of andere aangestelden kunnen uw persoonsgegevens enkel gebruiken om u aanbiedingen, nieuwsbrieven en andere commerciŽle informatie toe te sturen, indien u hiervoor afzonderlijk toestemming verleend hebt. Indien u dit niet langer wenst te ontvangen, kan u deze derden steeds contacteren om dit gebruik van de persoonsgegevens stop te laten zetten (zie punt 8 van deze Privacy statement & policy).
Tot slot kunnen persoonsgegevens ook steeds geanonimiseerd worden en gedeeld worden met derden. In dit geval zal u aan de hand van deze geanonimiseerde gegevens nooit geÔdentificeerd kunnen worden.

5. Uw rechten
U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die LAVERA NV van u verwerkt.
U heeft tevens recht op wissing van uw persoonsgegevens, beperking van de werking van uw persoonsgegevens en de overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens, in zoverre de toepasselijke regelgeving hierin voorziet.
U kan op ieder moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. Tevens hebt u het recht om u te verzetten tegen het gebruik voor direct marketing van uw persoonsgegevens, tegen de doorgifte van uw persoonsgegevens aan derden (wanneer deze doorgifte niet noodzakelijk is voor de LAVERA NV dienstverlening) en tegen het opstellen van uw profiel.
Hiertoe kan u contact opnemen met LAVERA NV via de contactinformatie zoals opgenomen in punt 8 van deze Privacy statement & policy.
U heeft tevens het recht om klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit: privacycommission.be. (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35)

6. Veiligheidsbeleid van LAVERA NV
Beveiliging van de gegevens
Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt LAVERA NV alle redelijke maatregelen en worden best practices toegepast om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.
Betalingsgegevens worden steeds beschermd conform de standaard versleutelingen die gebruikelijk zijn om gevoelige financiŽle informatie te beschermen.

Bewaring van gegevens
LAVERA NV zal uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerking ervan, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van LAVERA NV met betrekking tot deze gegevens en met de missie van LAVERA NV om correct vragen van klanten te kunnen beantwoorden, de kwaliteiten van de producten en dienstverlening te kunnen verbeteren en de eigen wettelijke verplichtingen na te leven.

7. Minderjarigen (kinderen jonger dan 16 jaar)
LAVERA NV verzamelt of verwerkt nooit bewust persoonsgegevens van minderjarigen zonder toestemming van een ouder of voogd, die gegeven moet worden om de producten, diensten, website,† Ö van LAVERA NV te gebruiken en om daarna de rechten met betrekking tot de gegevens van de minderjarige uit te oefenen.
Indien persoonsgegevens van minderjarigen te goeder trouw toch verwerkt zouden worden, zal LAVERA NV deze zo snel mogelijk na kennisname hiervan wissen uit haar bestanden.

8. Contactgegevens
LAVERA NV, Stickerboek.be handelsnaam van Lavera NV
Koolstraat 49
9300 Aalst
Ondernemingsnummer BE 0453 516 570
info@LAVERA NV
Tel: +32 (0) 53 77 07 76

 

Latest News

BART KAELL NIET OP TV OOST SCHLAGERPARADE
Vr 20 maart 2015
Tot onze grote spijt dienen we jullie mee te delen dat Bart Kaell dit jaar niet zal aanwezig zijn op de TV OOST-Schlagerparade. Lees...

TV OOST SCHLAGERPARADE 2015
Do 22 januari 2015
De TV OOST Schlagerparade is aan de 10de editie toe en zal doorgaan op zaterdag 2 mei 2015. Lees...

ANNULATIE TIME-OUT 13 SEPT.
Ma 8 september 2014
Wegens technische problemen met de stroomcabines kan de geplande Time-Out party van zaterdag 13 september spijtig genoeg niet doorgaan. Lees...

 

Mailing List

Indien u op de hoogte wilt blijven van de nieuwe evenementen, dan volstaat het om uw e-mail adres toe te voegen aan onze mailing list.
 
IN UIT

 

Company Info

LAVERA NV
Koolstraat 49
9300 Aalst

Tel: +32 (0)53 770 776
Fax: +32 (0)53 770 776
Gsm: +32 (0)478 88 59 38
Ond.Nr: BE 0453 516 570

E-mail:
Web: www.lavera-events.be


 

:: Design and Hosting by WebMasters